• Giới thiệu về hộp thuốc cấp cứu sốc phản vệ

    Hộp thuốc cấp cứu sốc phản vệ được ban hành theo thông tư 51/2017 của Bộ Y Tế. Phản ứng phản vệ một phản ứng dị ứng, có thể xuất hiện ngay lập tức từ vài giây, vài phút đến vài giờ sau khi cơ thể tiếp xúc với dị nguyên bao gồm thức ăn, thuốc, và yếu tố khác,… gây ra các bệnh cảnh lâm sàng khác nhau, có thể diễn biến lâm sàng phong phú, phức tạp, khó lường.

    Xem chi tiết sản phẩm tại đây: https://bit.ly/2SlDoiq

    Ngày đăng: 15-05-2021 154 lượt xem
  • Bình luận (0)
  • Bình luận Facebook    • Captcha