• Giới thiệu về mặt nạ phòng độc và bụi bẩn 2 phin lọc Green Eagle BB306

    Mặt nạ phòng độc và bụi bẩn 2 phin lọc Green Eagle BB306 là loại mặt nạ công nghiệp thuộc nhóm các thiết bị bảo hộ lao động. Sản phẩm gồm 1 mặt nạ phòng độc BB306 và 2 phin lọc BB203.

    Xem chi tiết sản phẩm tại đây: https://bit.ly/3aU5ZBB

    Ngày đăng: 15-05-2021 187 lượt xem
  • Bình luận (0)
  • Bình luận Facebook    • Captcha