Chuyên cung cấp dụng cụ đông y - vật lý trị liệu

Chuyên cung cấp dụng cụ đông y - vật lý trị liệu như dụng cụ điện chuần, kim châm cứu, máy điện châm, dụng cụ tập đi, đai nẹp, nạng,...