Hình ảnh thông tin giấy chứng nhận và phiếu kiểm nghiệm Bộ Y Tế cấp cho Đông Y Thanh Tuấn

Danh mục giới thiệu các giấy chứng nhận, phiếu kiểm nghiệm của Bộ Y tế dành cho các sản phẩm đặc trị bệnh của Đông Y Thanh Tuấn. Chúng tôi là một trong những nhà thuốc đông y tiêu biểu đã đạt được nhiều giải thưởng và là một trong những nhà thuốc uy tín được biết đến rộng rãi trong bà ngoài nước.

  1. Giấy đăng ký & phiếu kiểm nghiệm Thanh Hương Tán
  2. Giấy đăng ký & phiếu kiểm nghiệm thuốc đặc trị đau sâu răng
  3. Giấy đăng ký & phiếu kiểm nghiệm thuốc đặc trị viêm họng
  4. Giấy đăng ký & phiếu kiểm nghiệm thuốc đặc trị viêm lợi
  5. Giấy đăng ký & phiếu kiểm nghiệm thuốc đặc trị nhiệt miệng
  6. Giấy đăng ký & phiếu kiểm nghiệm trà thơm miệng
  7. Giấy đăng ký & phiếu kiểm nghiệm Thanh Tâm An Giấc
  8. Giấy đăng ký & phiếu kiểm nghiệm Thanh Trường Tiêu Thực
  9. Giấy đăng ký & phiếu kiểm nghiệm Thanh Tỵ Linh Thanh Tuấn
  10. Giấy đăng ký & phiếu kiểm nghiệm Thanh Trường Vị Thanh Tuấn