Giấy đăng ký & phiếu kiểm nghiệm Thanh Trường Tiêu Thực

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và phiếu kiểm nghiệm của Viện Kiểm Nghiệm thuốc TP.HCM trực thuộc Bộ Y Tế cho Thanh Trường Tiêu Thực Thanh Tuấn

 • Giấy đăng ký và phiếu kiểm nghiệm Thanh Trường Tiêu Thực

  GIẢI THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC

  Thanh Trường Tiêu Thực

  Cúp và bằng Tôn Vinh thương hiệu truyền thống

  Cúp và bảng vàng Lê Hữu Trác

   

  VIDEO NHẬN GIẢI THƯỞNG

  Thương Hiệu Gia Truyền Nổi Tiếng Việt Nam 2014

  Giải Thưởng Lê Hữu Trác lần thứ IV - 2015

  Cảnh Báo: Mọi hành vi sao chép giải thưởng hoặc làm giả giấy đăng ký nhãn hiệu nhằm mục đích trục lợi cho cá nhân hoặc công ty sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Quý khách hàng và độc giả nếu phát hiện trường hợp này xin vui lòng thông báo về Đông Y Thanh Tuấn qua số hotline: 0254.3921.527.