Hậu môn nhân tạo

“Que thử thai Quickseven” là que thử thai được Tanaphar nghiên cứu và sản xuất, giúp phát hiện thai sớm sau giao hợp 7 đến 10 ngày.